تیزر جلد همشهری ماه شماره ۱۵۲

مشتری

همشهری ماه

تاریخ

اسفند ۱۳۹۵

خدمات

ساخت تیزر

مجله همشهری ماه برای تبلیغ انتشار شماره جدید خود در فضای مجازی به یک اقدام موثر نیاز داشت.

ما در رپورتاپ یک تیزر تبلیغاتی مناسب با طرح جلد این مجله طراحی کردیم. برای تهیه این تیزر سناریویی متناسب با طرح جلد نوشته و بصورت نریشن و موشن بروی این طرح اجرا شد.

امتیاز شما به این پروژه
5/5