زلزله سرپل ذهاب

مشتری

سازمان مدیریت بحران کشور

تاریخ

پاییز ۱۳۹۸

خدمات

کمپین رسانه‌ای

با گذشت یک سال از زلزله سرپل ذهاب، معضلی تحت عنوان کانکس نشینی، زندگی در این منطقه زلزله زده را دچار دگرگونی کرده بود. سازمان مدیریت بحران کشور با هجمه زیادی از طرف مردم مواجه بود و برای بررسی این معضل پدید آمده نیاز به اجرای یک کمپین رسانه ای قدرتمند داشت

رپورتاپ ؛ برای اجرای این کمپین در ابتدا طی زمان های مشخص با بازدید های میدانی و انجام مصاحبه با افراد کانکس نشین و مسئولان محلی،ز دلیل این معضل پدید آمده را بررسی و پس از مشخص کردن دلیل حضور این افراد با تهیه گزارش مفصل و تدارک مصاحبه های متعدد بامسئولان ذیربط و انعکاس آن در رسانه های کثیرالنشار و تاثیرگذار به شفاف سازی این موضوع پرداخت. با اجرای این کمپین و شفاف سازی صورت گرفته معضل کانکس نشینان سرپل ذهاب که تبدیل به یک معضل اجتماعی و بهانه ای برای رسانه های معاند شده بود پایان یافت.

بازخوردهای رسانه‌ای و اجرایی

این گزارش بازخوردهای بسیاری داشت و در رسانه‌های متعددی بازنشر شد. متعاقب این گزارش بخشی از زنان دستفروش مترو تحت پوشش ستاد توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار قرار گرفتند. بخشی از این بازخوردها را می‌توانید در زیر ملاحظه کنید.

باز نشر گزارش در خبرگزاری ایسنا
بازنشر گزارش در همشهری آنلاین
بازنشر گزارش در پایگاه خبری تابناک
بازنشر گزارش با مقدمه در خبرگزاری مهر
بازنشر گزارش در اقتصادآنلاین
بازنشر گزارش در سلامت نیوز
بازنشر گزارش در آزادنما
استفاده از گزارش در پایگاه خبری بهار
امتیاز شما به این پروژه
5/5