زلزله سرپل ذهاب

باز نشر گزارش در خبرگزاری ایسنا
بازنشر گزارش در همشهری آنلاین
بازنشر گزارش در پایگاه خبری تابناک
بازنشر گزارش با مقدمه در خبرگزاری مهر
بازنشر گزارش در اقتصادآنلاین
بازنشر گزارش در سلامت نیوز
بازنشر گزارش در آزادنما
استفاده از گزارش در پایگاه خبری بهار
5/5