برگزاری مراسم رونمایی از رمان رهایی

بازتاب مراسم در خبرگزاری فارس
پوشش خبری مراسم در پایگاه خبری هنرآنلاین
پوشش تصویری مراسم در آژانس عکس تهران
5/5