جشن نشان نوروز و نوروز فرهنگی

بازتاب مراسم در خبرگزاری فارس
پوشش خبری مراسم توسط خبرگزاری برنا
پوشش رسانه ای مراسم در پایگاه خبری افکارنیوز
بازتاب مراسم در خبرگزاری تسنیم
پوشش خبری مراسم در سایت روزنامه رسالت
پوشش رسانه ای مراسم در پایگاه خبری پارس نیوز
5/5